לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה – חלק 2

כאשר מדובר במדעי הרוח,
כמויות החומר הכתוב הן נרחבות למדי. האוניברסיטה עורכת מפגשי הנחיה שבועיים או דו
שבועיים במרכזי לימוד שונים ברחבי הארץ. ישנם סטודנטים המעדיפים לקרוא ולשנן את
יחידות הלימוד ולבצע את המטלות בעצמם, בעוד שאחרים מקפידים להגיע לכל אחד ממפגשי
ההנחיה.

, לחץ כאן

מטלות ומבחנים

לכל מספר מסוים של יחידות ישנה מטלה שעל הסטודנט להשלים
ולשלוח בדואר למנחה הקורס. כמובן שבמדעי הרוח מדובר במטלות בכתב הכוללות ניתוח
מעמיק של החומר ומאפשרות למנחה לוודא את מידת ההבנה של הסטודנט. המטלות נשלחות
בחזרה בדואר עם ציון והערות מפורטות. בסיומו של כל סמסטר על הסטודנט לעבור בהצלחה
מבחן גמר בכל אחד מן הקורסים בו השתתף. כפי שכבר ציינו, תהליך הלימודים דורש משמעת
עצמית גבוהה. יש להקדיש זמן רב ללימודים והעומס קרוב למועדי המבחנים יכול להיות
רב. עם זאת, לבעלי משמעת עצמית גבוהה ויכולת לימוד עצמי, תואר ראשון במסגרת
האוניברסיטה הפתוחה מהווה את האפשרות הטובה ביותר לשלב שגרת לימודים ועבודה במשרה
מלאה.