לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

אתר הרשמי, לחץ כאן

אם כבר שנים שאתם חולמים על חזרה ללימודים ועל הרחבת
האופקים האקדמיים, לימודי תואר במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה עשויים
להתאים לכם מאוד. לימודים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה מאפשרים הקניית תואר אקדמי
ברמה גבוהה תוך כדי קיום שגרת עבודה רגילה על ידי יצירת תהליך של לימוד עצמי. עם
זאת, יש לסייג ולומר כי הלימודים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה דורשים משמעת עצמית
גבוהה ובמיוחד בלימודי תואר במדעי הרוח כמויות החומר הן גדולות. במאמר זה נסקור
בקצרה את אפשרויות הלימוד של תואר במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה על מנת
לסייע לכם להחליט האם הלימודים במסגרת זו מתאימים לכם.

תהליך הלימודים

תואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה הוא תואר אקדמי רגיל ואיכותי לכל דבר ומוכר עי ידי מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. הלימודים משלבים תהליך של
לימוד עצמי עם מפגשי הנחייה שההשתתפות בהם במרבית המקרים אינה חובה. עם תחילתו של
כל סימסטר מקבלים הסטודנטים בדואר חבילות הכוללות את ספרי הלימוד המחולקים ליחידות
לימוד וחוברות שבהן מפורטות המטלות השונות לכל יחידה.